Specials Poll

  • Cohiba Robustos (48.0%, 25 Votes)
  • H.Upmann No. 2 (42.0%, 22 Votes)
  • Cohiba Esplendidos (38.0%, 20 Votes)
  • Montecristo Edmundos (31.0%, 16 Votes)
  • Romeo Y Julieta Short Churchills (27.0%, 14 Votes)
  • Bolivar Royal Coronas (27.0%, 14 Votes)
  • Partagas Lusitanias (23.0%, 12 Votes)
  • Hoyo de Monterrey Double Coronas (17.0%, 9 Votes)
  • Trinidad Robusto Extra (17.0%, 9 Votes)

Total Voters: 52

Loading ... Loading ...